Psychoterapia indywidualna 170 zł/50 min
Psychoterapia dzieci i młodzieży 170 zł/50 min
Psychoterapia uzależnień 170 zł/50 min
Psychoterapia par 340 zł/90 min
Konsultacja psychologiczna 170 zł/50 min
Konsultacja zaburzeń odżywiania 170 zł/50 min
Coaching 220 zł/50 min
Konsultacja wsparcia sportowego dla dziecka uprawiającego sport 170 zł/50 min
Konsultacja wsparcia sportowego dla rodzica dziecka uprawiającego sport 170 zł/50 min