Asia Sawczuk

Psychoterapeuta, Psycholog,
Specjalista terapii uzależnień

Od zawsze byłam osobą, która miała ogromny zapał i dużą otwartość na pomaganie innym ludzi oraz na nowe rzeczy, które się pojawiały w moim życiu. Nigdy też nie bałam się podejmowania odważnych wyzwań.

W codziennym życiu, a co za tym idzie w relacji z pacjentem jestem prawdziwa i szczera.

Uważam, że spotkanie terapeutyczne bez zaufania nie ma racji bytu. To jest szczególna przestrzeń, gdzie nie ma ocen i dawania dobrych rad. Sesja to spotkanie gdzie pacjent ma swój czas. Czas, który jest szczególny.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w stylu zintegrowanym w trakcie ubiegania się o certyfikat akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem również specjalistą psychoterapii uzależnień.

Pracując, wytrwale dążę do określonych celów, ale zawsze biorę pod uwagę dobro innych.

Lubię ludzi i lubię z nimi pracować.

Od wielu lat moją największą pasją jest pomoc w odkrywaniu potencjału tych, którzy ten potencjał chcą odkryć.

Na co dzień jestem weganką, cenię sobie kontakt z przyrodą i zwierzętami, uwielbiam ludzi. Kocham mojego psa. To Husky. Mam w sobie mnóstwo energii i optymizmu.

Wierzę w dobro. Jestem bardzo empatyczna, co ułatwia mi pracę.

Zawracam uwagę na to, aby pacjent przy mnie czuł się bezpiecznie.

Zapraszam osoby, które mają zmagają się m.in. z:

  • depresją,
  • uzależnieniem i współuzależnieniem,
  • trudnościami dnia codziennego, obniżonym nastrojem, brakiem motywacji,
  • ze stresem i lękiem związanym ze zmianami w życiu zawodowym i rodzinnym,
  • zaburzeniami osobowości.

Od wielu lat wspieram ludzi.

Odbyłam liczne staże w różnych ośrodkach uzależnień i pracowałam w Ośrodkach Monar oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Opolu.

Uczestniczyłam w programach profilaktycznych organizowanych przez Centrum Profilaktyki Uzależnień z Wieliczki, jeżdżąc po szkołach podstawowych i organizując warsztaty dla uczniów i nauczycieli.

Uważam, że należy zwracać dużą uwagę na prewencję – wtedy leczenia jest mniej i jest mniej bolesne.

Dlatego wspieram młodzież w edukowaniu ich na temat uzależnień, a rodzicom pomagam zrozumieć czym jest uzależnienie.

Uczę jak samemu funkcjonować kiedy w naszym życiu osoba nam bliska była lub jest uzależniona.

Moje wykształcenie:

Psycholog – Uniwersytet Opolski

Specjalista terapii uzależnień – certyfikat Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii – w trakcie

Psychoterapeuta – Uniwersytet Jagielloński – w trakcie